Departamenti i mjekësisë ligjore

Departamenti i mjekësisë ligjore është i organizuar në dy divizione kryesore të cilat janë Divizioni për Divizioni për Autopsi Mjeko Ligjore dhe Ekzaminim Klinik Mjeko Ligjor dhe Divizioni për personat e zhdukur
Lexo më shumë  »

Departamenti për Laboratore Mjeko Ligjore

Detyrat dhe përgjegjësitë e Departamentit për Mbështetje Mjeko Ligjore janë:
Lexo më shumë  »

Departamenti për Mbështetje Mjeko Ligjore

Detyrat dhe përgjegjësitë e Departamentit për Mbështetje Mjeko Ligjore janë:
Lexo më shumë  »

Informata për Institutin e Mjekësisë Ligjore

Instituti i Mjekësisë Ligjore synon të ofrojë shërbime mjekoligjore në përputhje me praktikat më të mira Evropiane duke respektuar të gjitha standardet ndërkombëtare në mënyrë që të jetë një partner i njohur në evropianizimin e mëtejshëm të Kosovës. Promovimi i shërbimit mjeko-ligjor për akreditim me standardin ISO do të jetë një garanci për respektimin e standardeve për praktikën më të mirë mjekësore në kryerjen e autopsive dhe analizave laboratorike. Lexo më shumë  »

News Image Instituti i Mjekësisë Ligjore (IML) dhe projekti IPA II përfunduan ...

Instituti i Mjekësisë Ligjore me mbështetjen e projektit IPA II “Mbështetja e mëtejshme për mjekësinë ligjore në Kosovë”, kanë përfunduar me sukses ligjeratat online “Hyrje në Llojet e Autopsive mjekoligjore Ekzaminimet Klinike mjekoligjore dhe Analizat Laboratorike mjekoligjore të kryera nga IML” për gjykatësit dhe prokurorët publik. Gjithsej janë organizuar 12 ligjerata intenzive online për të […] Lexo më shumë  »

News Image PJESËMARRJA E LABORATORIT TË TOKSIKOLOGJISË TË INSTITUTIT TË MJEK...

Instituti i Mjekësisë Ligjore, gjegjësisht Laboratori i Toksikologjisë, në muajin Maj 2021 ka marrë pjesë në testimin ndërkombëtar të kompetencës për analizën e alkoolit në gjak. Ky testim është organizuar nga Instituti Kombëtar i Toksikologjisë dhe Shkencave Forenzike në Sevilla të Spanjës. Instituti në fjalë ka dërguar mostrat e panjohura për Laboratorin tonë, përmes zingjirit […] Lexo më shumë  »