Struktura Organizative

Instituti i Mjekësisë Ligjore përbëhet nga tri divizione:

  • Divizioni për Mjekësi Ligjore
  • Divizioni për Hulumtime e Ndërtimin e Kapaciteteve
  • Divizioni për Identifikim, Koordinim dhe Përkrahje

Si dhe Sherbimet e Pergjithshme dhe Logjistika

Secili nga keto divizione eshte i organizuar ne sektore te vecanta.

organogrami