Struktura Organizative

Instituti i Mjekësisë Ligjore përbëhet nga tri departamente:

  • Departamenti për Mjekësi Ligjore
  • Departamenti për Laboratore Mjeko-Ligjore
  • Departamenti për përkrahje Mjeko-Ligjore

Secili nga keto departamente eshte i organizuar ne divizione te vecanta.