DALJA PODRŠKA SUDSKOJ MEDICINI NA KOSOVU

DALJA PODRŠKA SUDSKOJ MEDICINI NA KOSOVU

Europe Aid / 138078 / DH/ SER/ XK

 

REZIME PROJEKTA

Projekat „Dalja podrška sudskoj medicini na Kosovu“ je osmišljen tako da odgovara višestrukim oblastima ekspertize koja je neophodna kako je definisano PZ-ovima projekta. Projektni tim poseduje detaljno znanje iz oblasti upravljanja projektima, tehničke ekspertize u oblasti sudske medicine, poznavanja najboljih evropskih i međunarodnih praksi, sistema krivičnog pravosuđa EU, vladavine prava i održivosti projekta kroz regionalno umrežavanje.

IPA2 projekat ima za cilj:

Projekat je osmišljen tako da odgovara višestrukim oblastima potrebne ekspertize. Projektni tim poseduje detaljno poznanje iz oblasti upravljanja projektima, tehničke ekspertize u oblasti usluga sudske medicine, poznavanja najboljih evropskih i međunarodnih praksi, sistema krivičnog pravosuđa EU, vladavine prava i održivosti projekta kroz regionalno umrežavanje.

Ciljevi projekta su:

Pružanje nezavisnih usluga sudske medicine na transparentan, profesionalan i efikasan način, u skladu sa evropskim standardima, Institutu za sudsku medicinu. Sprovođenje procedura koje definišu kako Institut sarađuje, izveštava i razmenjuje informacije sa drugim kosovskim institucijama, kao što su tužilaštvo, pravosuđe, Agencija za sudsku medicinu, policija, Komisija za nestala lica i medicinska zajednica. Izgradnja i jačanje kapaciteta osoblja Instituta i drugih institucija u kojima je to relevantno, u oblastima arheologije, antropologije, toksikologije, medicinske biohemije i sudsko medicinskog kapaciteta i istrage slučaja nestalih osoba.

Razvoj i priprema toksikološke laboratorije u cilju akreditacije. Jačanje saradnje između Instituta za sudsku medicinu i drugih zainteresovanih strana uključujući sudije, tužioce, advokate odbrane, policiju i civilna društva radi podizanja svesti i omogućavanja pune primene pravnih i proceduralnih okvira. Jačanje saradnje  sa stranim institucijama za sudsku medicinu i njihovim povezanim mrežama.

Ključni stručnjaci IPA 2 projekta su:

Profesor James Speers ima veliko iskustvo kao viši stručnjak za sudsku medicinu u istragama sudske medicine  i upravljanju teškim zločinima i krivičnim delima terorizma u Severnoj Irskoj. Takođe ima značajno iskustvo u razvoju programa, podučavanju i praksi usluga sudske medicine (sudsko medicinska nauka i sudska medicina) na nacionalnom (UK) i međunarodnom nivou (Poljska, Turska, Jordan i Palestina). Prof. Speers ima značajno iskustvo u vođenju i razvoju programa rada za Ujedinjene nacije i Evropsku uniju u oblasti  modernizacije sistema krivičnog pravosuđa i sektora bezbednosti na Bliskom istoku, pri čemu se specijalizovao za razvoj usluga sudske medicine i pravnih okvira. Profesor Speers je šef katedre postdiplomskih studija istraživanja i sudsko medicinske nauke na Univerzitetu Murdoch Australija i kao vođa projektnog tima za IPA 2 „Dalja podrška sudskoj medicini na Kosovu“  na osnovu FIFO-a već tri godine radi na Kosovu.

Profesor Damir Marjanović je rektor i stalni profesor na Međunarodnom Burč univerzitetu u Sarajevu u Bosni i Hercegovini. Takođe je stalni profesor na Univerzitetu u Sarajevu, Bosna i Hercegovina i gostujući profesor na Univerzitetu u Splitu, Hrvatska. Bio je dugogodišnji načelnik Laboratorije za forenzičku genetiku na Institutu za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju Sarajevo, a trenutno pruža naučnu pomoć Institutu za antropološka istraživanja, Zagreb, Hrvatska. Između 2012. i 2013. godine bio je ministar obrazovanja i nauke, Kanton Sarajevo, Bosna i Hercegovina. Takođe je bio zaposlen kao stručnjak u oblasti forenzičke genetike OEBS-a (Kosovo), Evropske agencije za rekonstrukciju (Srbija) i Međunarodne komisije za nestala lica (Bosna i Hercegovina), ali je radio i za Institut Ruđer Bošković i Naučnu kompaniju Genos (Hrvatska). Godine 2011. dobio je nagradu naučnika godine u Bosni i Hercegovini. Njegova glavna naučna oblast interesovanja je forenzička, populaciona i molekularna genetika i molekularna antropologija. Objavio je 5 knjiga, 16 poglavlja knjiga, više od 75 naučnih i recenzijskih članaka i izveštaja u CC, WOS, SCOPUS časopisima i ukupno oko 230 naučnih radova i sažetaka u drugim časopisima i naučnim publikacijama. Takođe je bio govornik na 50 različitih međunarodnih i nacionalnih naučnih događaja.

INFORMATIVNI LIST PROJEKTA

Naziv: Dalja podrška uslugama sudske medicine na Kosovu

Trajanje projekta: 36 meseci, sa početkom od februara 2018.

Vrednost: 1,933,500.00

Sprovodi: ETI Consulting

Korisnik: Institut za sudsku medicinu (ISM)

Glavna lokacija aktivnosti: Priština, širom Kosova

Ciljevi:

Razvoj i priprema toksikološke laboratorije u cilju akreditacije. Jačanje saradnje između Instituta za sudsku medicinu i drugih zainteresovanih strana uključujući sudije, tužioce, advokate odbrane, policiju i civilna društva u cilju podizanja svesti i omogućavanja pune primene pravnih i proceduralnih okvira. Jačanje saradnje sa stranim institucijama za sudsku medicinu i njihove povezane mreže.

Rezultati:

Projektne aktivnosti su prilagođene u cilju rešavanja ovih izazova i one će se stalno razmatrati i rešavati tokom sprovođenja projekta kako bi se osiguralo da usluge uspostavljene na kraju projekta budu usklađene sa očekivanjima korisnika i zainteresovanih strana.

 

Primarni korisnik: ISM Kosovo

Projektna kancelarija na Kosovu

Lider tima Prof. James Speers

Email: jspeers.ifm@gmail.com

Tel: +383 45 378 064

Projektni pomoćnik Hyrisha Iljazi

Email: hyrishai@gmail.com

Tel: +383 44 283 217

Kancelarija EU na Kosovu

Mr. RAFAEL NIEVERGELT rukovodilac zadatka

Email: Rafael.NIEVERGELT@eeas.europa.eu

Tel: + 381 38 513 1212