News Image Projekti IML dhe IPA 2 inicuan zbatimin e sistemit të menaxhimit të ...

Instituti i Mjekësisë Ligjore me mbështetjen e projektit IPA II “Mbështetje e mëtutjeshme për mjekësinë ligjore në Kosovë” ka iniciuar zbatimin e sistemit të menaxhimit të shëndetit dhe sigurisë në punë. Jasmina Çaloska dhe Trajçe Velkovski janë angazhuar dy ekspertë të sigurisë në punë, të cilët në periudhën në vijim do ta zbatojnë sistemin e […] Lexo më shumë  »

News Image Publikimi i artikullit “ Analiza e traumës skeletore te trupat e gj...

Më 26 mars 2022, në revistën shkencore International Journal of Legal Medicine (botuesi Springer Nature), u publikua artikulli me titull “ Analiza e traumës skeletore te trupat e gjetur në një varrezë masive”, nga autorët Ditor Haliti, Diana Swales dhe Alan Robinson. Ky punim është pjesë e disertacionit të temës Master të Dr. Ditor Halitit, […] Lexo më shumë  »

News Image Zyrtarët e Institutit për Mjekësi Ligjore morën pjesë në ceremon...

Pas një pune disa vjeçare në identifikimin e mbetjeve mortore të shtatë personave të zhdukur nga Krusha e Madhe, në kuadër të tubimit përkujtimor me rastin e përvjetorit të 23-të të masakrës së Krushës së Madhe, me datë 26.03.2022, u kryen procedurat e rivarrimit të mbetjeve mortore. Zyrtarët e Institutit për Mjekësi Ligjore së bashku […] Lexo më shumë  »

News Image Në Institutin e Mjekësisë Ligjore u kryen procedurat administrative...

      Në kuadër të procesit për zbardhjen e fatit të personave të zhdukur gjatë luftës në Kosovë, sot në Institutin e Mjekësisë Ligjore u bë dorëzim pranimi i mbetjeve mortore të shtatë viktimave të luftës, nga masakra e Krushës së Vogël. Në lidhje me këtë, zv.Drejtori i Përgjithshëm Dr Naim Uka me bashkëpunëtorë […] Lexo më shumë  »

News Image Instituti I Mjekësisë Ligjore vazhdon të përkrahet me donacionin e...

Bashkëpunimi I Institutit për Mjekësi Ligjore me Kryqin e Kuq Ndërkombëtarë vazhdon të rritet edhe përmes donacionit të radhës në kuadër të procesit të inventarizimit të mbetjeve mortore në Institutin e Mjekësisë Ligjore. Me datë 18.03.2022, Dr.Naim Uka – Zv. Drejtor I Institutit të Mjekësisë Ligjore, me bashkëpunëtorë, Dr Musa Gashi (Udheheqes I Divizionit per […] Lexo më shumë  »

Vizitë studimore e delegacionit të Institutit për Mjekësi Ligjore ...

Me ftesë nga Komisioni Ndërkombëtarë për Persona të Zhdukur (ICMP -International Commision on Missing Persons), mbështetur nga Mbretëria e Bashkuar, nga data 1 – 4 mars, në kuadër të procesit të reinventarizimit të mbetjeve mortore, delegacioni I Institutit për Mjekësi Ligjore në përbërje nga Dr. Naim Uka – Udhëheqës I Divizionit për Identifikim, Koordinim dhe […] Lexo më shumë  »

MENAXHIMI I MBETURINAVE TË RREZIKSHME NË INSTITUTIN E MJEKSISË LIGJ...

Instituti i Mjekësisë Ligjore ka filluar me menaxhimin e mbeturinave të rrezikshme sipas Ligjit në fuqi, Ligji Nr. 04/L-060 për Mbeturina. Këtë muaj, u hoq sasia e parë e mbledhur e mbeturinave në IML, nga kompania e kontraktuar për këtë qëllim. Tani e tutje çdo mbeturinë mjekësore ose kimike që rrezikon shëndetin e punëtorëve, palëve […] Lexo më shumë  »

News Image TESTIMI I DYTË NDËRKOMBËTAR I LABORATORIT TË TOKSIKOLOGJISË TË I...

Laboratori i Toksikologjisë që është pjesë e Institutit të Mjekësisë Ligjore, në muajin Gusht 2021 ka marrë pjesë në testimin e dytë ndërkombëtar të kompetencës për analizën e alkoolit në gjak dhe plazmë. Ky testim është organizuar nga Instituti Kombëtar i Toksikologjisë dhe Shkencave Forenzike në Sevilla të Spanjës dhe në të kanë marrë pjesë […] Lexo më shumë  »

INSTITUTI I MJEKËSISË LIGJORE NË PRISHTINË NËNSHKRUAN MEMORANDUM ...

Në muajin Korrik 2021 u mbajt takimi mes dy Drejtorëve të Instituteve të Mjekësisë Ligjore, atij të Kosovës dhe Maqedonisë, Dr. Arsim Gërxhaliu dhe Dr. Aleksandar Stankov. Takimi u mbajt në hapësirat e IML-së në Prishtinë dhe me atë rast u nënshkrua Memorandumi i Bashkëpunimit mes dy Institucioneve. Përmes këtij Memorandumi, Instituti i Mjekësisë Ligjore, […] Lexo më shumë  »

News Image Instituti i Mjekësisë Ligjore (IML) dhe projekti IPA II përfunduan ...

Instituti i Mjekësisë Ligjore me mbështetjen e projektit IPA II “Mbështetja e mëtejshme për mjekësinë ligjore në Kosovë”, kanë përfunduar me sukses ligjeratat online “Hyrje në Llojet e Autopsive mjekoligjore Ekzaminimet Klinike mjekoligjore dhe Analizat Laboratorike mjekoligjore të kryera nga IML” për gjykatësit dhe prokurorët publik. Gjithsej janë organizuar 12 ligjerata intenzive online për të […] Lexo më shumë  »

PJESËMARRJA E LABORATORIT TË TOKSIKOLOGJISË TË INSTITUTIT TË MJEK...

Instituti i Mjekësisë Ligjore, gjegjësisht Laboratori i Toksikologjisë, në muajin Maj 2021 ka marrë pjesë në testimin ndërkombëtar të kompetencës për analizën e alkoolit në gjak. Ky testim është organizuar nga Instituti Kombëtar i Toksikologjisë dhe Shkencave Forenzike në Sevilla të Spanjës. Instituti në fjalë ka dërguar mostrat e panjohura për Laboratorin tonë, përmes zingjirit […] Lexo më shumë  »

News Image Dr. Naim Uka nga Instituti i Mjekësisë Ligjore dhe Dr. Slobodan Okle...

Me ftesë të Departamentit Ligjor, në Ministrinë e Drejtësisë, të Hënën, 07/06/2021, u organizua takimi i grupit punues për shqyrtimin dhe adresimin e çështjeve në lidhje me Projekt-Kodin e Procedurës Penale. Ftesa për IML-në erdhi, pas komenteve që Udhëheqësi i Ekipit të projektit IPA2 Dr. Slobodan Oklevski, në Dhjetor 2020, i dërgoi Departamentit Ligjor të […] Lexo më shumë  »

Dr. Ditor Haliti, përfundoi me sukses studimet master në Universitet...

Në Shtator 2018, Dr. Ditor Haliti filloi studimet Master në Universitetin Dundee (MB) në programin Antropologji Ligjore. Këto studime kanë zgjatur për një vit dhe janë mbështetur nga Projekti i BE-së IPA2 “Mbështetja e mëtejshme për mjekësinë ligjore në Kosovë”, duke mbuluar shpenzimet e arsimit, jetesës, akomodimit si dhe shpenzimet e udhëtimit. Programi Master i […] Lexo më shumë  »

News Image Instituti i Mjekësisë Ligjore me mbështjetjen dhe bashkëpunimin e ...

Me datë 01 Qershor 2021 do të fillojë cikli një mujor intenziv i ligjëratave online  të organizuara nga IML dhe Projekti IPA II në të cilat do të marrin pjesë Gjyqtarë e Prokurorë nga të gjitha regjionet e Republikës së Kosovës. Trajnimet do të mbahen nga ekspertët mjekoligjor vendor dhe të huaj, do të zgjasin […] Lexo më shumë  »

News Image PROJEKTET E BE-së NË KOSOVË

Mbështetja e mëtejshme për mjekësinë ligjore në Kosovë (2018 / 394-429) Kosova është një kandidat i mundshëm i Bashkimit Evropian që nënshkroi Marrëveshjen e Stabilizim-Asociimit (MSA) në tetor tw 2015. MSA ofron një kornizë gjithëpërfshirëse për përmirësimin e dialogut politik dhe marrëdhëniet ekonomike midis Kosovës dhe BE. Ajo ka implikime të drejtpërdrejta në sektorin e […] Lexo më shumë  »

Ma thuaj me kohë

Instituti i Mjekësisë Ligjore në bashkëpunim me Policinë e Kosovës, të mbështetur financiarisht nga EULEX, kanë organizuar fushatën vetëdijësuese të titulluar “MA THUAJ ME KOHË”, e cila ka për synim informimin e publikut lidhur me ruajtjen e provave biologjike te rastet e dhunës seksuale. Me datë 09.09.2019 është mbajtur tryeza e rrumbullakët me Institucionet relevante […] Lexo më shumë  »

News Image Brushura “Ma thuaj me kohë”

Broshurë mbi Statistikat e Dhunës Seksuale në Republikën e Kosovës nga Instituti i Mjekësisë Ligjore. Broshura Lexo më shumë  »

News Image Përmbledhje e ceremonisë së fillimit të projektit Instituti i Mje...

Përmbledhje e ceremonisë së fillimit të projektit Instituti i Mjekësisë Ligjore 5 Shtator 2018 Historiku: Objektiv i përgjithshëm i projektit është të mbështesë autoritetet e Kosovës në forcimin e sundimit të ligjit dhe sistemit gjyqësor, me fokus në shërbimet e mjekësisë ligjore. IML është një agjenci nën Ministrinë e Drejtësisë (MD), me autonomi funksionale. Instituti, […] Lexo më shumë  »

News Image Ministrja e Drejtësisë, znj Dhurata Hoxha pranoi raportin e progresi...

Ministrja e Drejtësisë, znj Dhurata Hoxha pranoi raportin e progresit të projektit IPA “Fuqizimi dhe modernizimi i shërbimeve të mjekësisë ligjore në Kosovë”. Udhëheqësja e Ekipit, Dr. Sinikka Salo dhe drejtori i projektit Juha Rumpunen përshkruan aktivitetet, duke përfshirë trajnimin me cilësi të lartë, zhvillimin e kapaciteteve teknike, si dhe fuqizimin e strukturave administrative në […] Lexo më shumë  »

News Image Ligji i ri për Mjekësi Ligjore ka hyrë në fuqi

Korniza ligjore dhe procedurale për mjekësinë ligjore në Kosovë është përtërirë. Ligji Nr.05/L060 për Mjekësi Ligjore hyri në fuqi më 20 prill 2016. Qëllimi i këtij ligji është që të rregullojë procedurën për kryerjen e ekzaminimeve mjeko ligjore, themelimin dhe veprimtarinë e Institutit të Mjekësisë Ligjore. Me këtë ligj u krijua Instituti i Mjekësisë Ligjore […] Lexo më shumë  »

News Image IML e mbështetur nga IPA-projekti; Takimi i 10-të i Komitetit Drejtu...

Në takimin e dhjetë të Komitetit Drejtues të IPA-projektit “Fuqizimi dhe modernizimi i shërbimeve të mjekësisë ligjore në Kosovë” u diskutua në lidhje me nevojat e mëtejshme të IML. Dy çështje të rëndësishme u prezantuan: mbështetje të mëtejshme për të rritur kapacitetet njerëzore për të mbështetur punën në laborator për toksikologji dhe mbështetjen e mëtejshme […] Lexo më shumë  »

News Image Ministri Kuçi pranoi raportin mbi Shërbimet Mjeko -Ligjore

Ministri i Drejtësisë, Prof. Hajredin Kuçi ka pranuar një raport nga Dr. Sinikka Salo mbi progresin e projektit të financuar nga BE-ja, projekti IPA “Fuqizimi dhe modernizimi i shërbimeve të mjekësisë ligjore në Kosovë”. Përmes këtij projekti, Ministria e Drejtësisë ka për qëllim fuqizimin e sundimit të zbatimit të ligjit dhe sistemit gjyqësor transparent, me […] Lexo më shumë  »

News Image Pajisjet e reja për DML me financim të BE

Gjatë vitit 2015, Departamenti i Mjekësisë Ligjore ka pranuar shumë pajisje të reja të siguruara nga zyra e BE në Kosovë, Projekti IPA “Fuqizimi dhe Modernizimi i Shërbimeve të Mjekësisë Ligjore në Kosovë”. Furnizimi përbëhej nga pajisjet e reja të IT – dhe pajisjet e zyrës si dhe pajisje për Laboratorët e Mjekësisë Ligjore, morgun, […] Lexo më shumë  »

News Image Punëtoria mbi Identifikimin e Viktimave të Fatkeqësive

Punëtoria mbi Identifikimin e Viktimave të Fatkeqësive (DVI) është organizuar në Prishtinë me 8 dhe 9.12.2015. Ekspertët nga Finlanda i ofruan pjesëmarrësve njohuri dhe aftësi për të krijuar Ekipin Nacional për Identifikimin e Viktimave të Fatkeqësive (DVI) në Kosovë. Pjesëmarrësit u pajtuan për të formuar grupin punues të përbërë nga të gjitha institucionet relevante të cilët […] Lexo më shumë  »

News Image Nënshkruhet Memorandumi i Kooperimit (MiK) në mes të Departamentit ...

Dr. Arsim Gërxhaliu, Drejtor i Departamentit të Mjekësisë Ligjore (DML) dhe Znj. Bukurije Haliti, Koordinatore e Asociacionit të Bibliotekave Elektronike të Kosovës nënshkruan Memorandumin e Kooperimit me datën 14.12.2015 në DML, Prishtinë. Qëllimi i kësaj marrëveshje është anëtarësimi i DML në Asociacionin e Bibliotekave Elektronike të Kosovës dhe shfrytëzimi i burimeve dhe materialeve për të […] Lexo më shumë  »

News Image Konferenca e nivelit të lartë mbi “Personat e zhdukur – Mën...

Konferenca e nivelit të lartë ‘Personat e zhdukur – Mënyra përpara’ mbajtur me 8 Shtator 2015, në Prishtinë, Kosovë, ka mbledhur përfaqësues të organizatave ndërkombëtare, qeverisë, gjyqësorit, mediave dhe të shoqërisë civile, nga Kosova dhe vendet e Ballkanit Perëndimorë, për të ngritur vetëdijen e përgjithshme. Presidentja e Kosovës, E.S. Atifete Jahjaga, ish presidentja e Finlandës, E.S. Tarja Halonen, Ministri i Drejtësisë së Kosovës Z. Hajredin Kuçi dhe Kryesuesi i Zyrës së BE në Kosovë /EUSR, Z. Samuel Žbogar si dhe Ambasadorja e Finlandës, Znj. Anne Huhtamäki morën pjesë në këtë konferencë të nivelit të lartë. Lexo më shumë  »

News Image Dita ndërkombëtare për Personat e Zhdukur

Gjatë ditëve të fundit të Gushtit, kishte një sërë ngjarjesh lidhur me Ditën Ndërkombëtare për Personat e Zhdukur. Departamenti i Mjekësisë Ligjore ka përgatitur në hapësirat e sajë një koleksion të gjerë të fotografive të punës e cila është bërë nga DML dhe ndërkombëtarët me qëllim të hulumtimit dhe identifikimit të personave të zhdukur dhe kthimin e tyre prapa te familjarët e tyre. Me 30 Gusht, shumë njerëz janë mbledhur në sheshin Nënë Tereza, në zemër të Prishtinës. Krye-Ministri Mustafa ka respektuar ngjarjen duke sjellë lule te Monumenti i Personave të Zhdukur në hyrje të ndërtesës së Parlamentit. Lexo më shumë  »