Kontakti

Instituti i Mjekësisë Ligjore, QKUK, Prishtinë
Tel:  038 200 18 555
Fax: 038 200 18 543
E-mail:info@mjekesialigjore-ks.com

 

Emri i juaj(e kërkuar)

Email i juaj (e kërkuar)

Sukbjekti

Mesazhi