Hartimi i Strategjisë Zhvillimore të Institutit për Mjekësinë Ligjore per periudhen 2022-2025

Instituti per Mjekesine Ligjore ne bashkepunim me ekspertet e Projektit IPA 2 ka hartuar Strategjinë Zhvillimore të Institutit për Mjekësinë Ligjore 2022-2025 dhe Planin e Veprimit për zbatimin e kësaj Strategjie.

 

Ky dokument reflekton orientimin strategjik të IML-së për 3 vitet në vazhdim dhe besojmë që do t’I prijë zhvillimit të saj. Mbetemi të përkushtuar që nivelin e shërbimeve ta ngrisim në vazhdimësi në mënyrë që t’I përafrojmë ato me standardet e BE-së. Kjo Strategji dhe Plaani I Veprimit te saj jane mbeshtetur dhe nenshkruar nga Ministrja e Drejtesise Znj. Albulena Haxhiu dhe do te monitorohet per se afermi permbushja e Objektivave te caktuara ne kete document.

Strategy IFM ALB