Memorandum bashkëpunimi THL – DML

Instituti Nacional për Shëndetësi dhe Mirëqenie  (THL), Finlandë dhe Departamenti i Mjekësise Ligjore (DML) Ministria e Drejtësisë, Kosovë, kanw nënshkruar Memorandumin e bashkëpunimit nw Prill 2015.
Qëllimi i këtij memorandumi është të promovoj bashkëpunimin në mes të THL dhe DML, për të forcuar partneritetin, të zhvilloj bashkëpunimin nw kornizën e shëndetit publik dhe veprimeve parandaluese si dhe të shkëmbehen hulumtuesit dhe ekspertët për përfitim të dyanshëm. Theks i veçantë në këtë qëllim është ai në fushën e mjekësisë ligjore. Kohëzgjatja e këtij memorandumi do të jetë për një periudhë prej 2015 -2017

MoC signing DFM by Director Arsim Gërxhaliu
MoC nënshkruar Director Arsim Gërxhaliu, DFM
 MoC signing THL by Director General Juhani Eskola
 MoC nënshkruar Director General Juhani Eskola, THL