Dr. Naim Uka nga Instituti i Mjekësisë Ligjore dhe Dr. Slobodan Oklevski, nga projekti IPA2 “Mbështetja e mëtutjeshme për mjekësinë ligjore në Kosovë”, morën pjesë në takimin e grupit punues për rishikimin e Kodit të Procedurës Penale

Me ftesë të Departamentit Ligjor, në Ministrinë e Drejtësisë, të Hënën, 07/06/2021, u organizua takimi i grupit punues për shqyrtimin dhe adresimin e çështjeve në lidhje me Projekt-Kodin e Procedurës Penale.

Ftesa për IML-në erdhi, pas komenteve që Udhëheqësi i Ekipit të projektit IPA2 Dr. Slobodan Oklevski, në Dhjetor 2020, i dërgoi Departamentit Ligjor të MD, në lidhje me nenet 137, 138, 139, 143 dhe 144 të Procedurës Penale Kodin.

IML në takim u përfaqësua nga Dr. Naim Uka, ekspert i Mjekësisë Ligjore, si dhe udhëheqësi i ekipit të Projektit IPA2, Dr. Slobodan Oklevski. Në këtë takim, IML dhe IPA2 patën mundësinë për të ngritur çështjet dhe për të kërkuar sqarime shtesë në lidhje me çështjet e Mjekësisë Ligjore.

Të gjitha çështjet e ngritura nga IML-ja dhe IPA 2 u mirëpritën dhe sqaruan nga pjesëmarrësit e grupit punues.