Divizija za Sudsku Medicinu

Divizija je organizovana u Sektor za Egzaminacije Sudske Medicine i Sektor za Laboratorije Sudske Medicine.

Sektor za Egzaminacije Sudske Medicine

 • Stručnjaci Sudske Medicine
 • Medicinski Istražitelji Smrti
 • Sudsko – Medicinske Sestre /egzamineri
 • Tehničari Autopsija
 • Fotograf Sudske Medicine
 • Asistent Mrtvačnice
 • Medicinski sekretar

Sektor za Laboratorije Sudske Medicine.

Histopatologija Sudske Medicine

 • Histopatholog Sudske Medicine
 • Tehničari Histopatologije

Toksikološke Usluge

 • Toksikolog Sudske Medicine
 • Hemičari
 • Toksikološki Tehničar