Odeljenje za sudsku medicinu

Odeljenje za sudsku medicinu organizovano je u dva glavna odeljenja, a to su Odeljenje za medicinsko pravnu obdukciju i klinički medicinski pregled i Odeljenje za nestala osobe

 Odeljenje za sudsku medicinu

Dužnosti i odgovornosti Odeljenja za sudsku medicinu su sledeće:

  • Planiranje, koordinacija rada i komunikacija unutar Odeljenja;
  • Primena i održavanje sistema upravljanja kvalitetom;
  • Sprovođenje mera bezbednosti i zaštite na radu kao i obezbeđivanje kvalitetnih uslova rada zaposlenih;
  • Priprema i primena jedinstvene metodologije, načina rada i prioriteta rada koji je odredio generalni direktor;
  • Planira budžet, potrošni materijal i drugi materijal za potrebe odeljenja;
  • Planira aktivnosti za poboljšanje učinka osoblja kroz motivaciju i razvoj planova obuke.