Divizioni për Mjekësi Ligjore

Divizioni i Mjekësisë Ligjore është i organizuar në dy Sektorë kryesorë, të cilat janë : Sektori i Ekzaminimeve Mjeko Ligjore dhe Sektori i Laboratorëve Mjeko Ligjorë.

Sektori i Ekzaminimeve Mjeko Ligjore

 • Ekspert Mjeko Ligjor
 • Hetues Mjekësor i Vdekjes
 • Infermier/Ekzaminues Mjeko Ligjor
 • Teknik i Autopsisë
 • Fotograf Mjeko Ligjor
 • Asistent i Morgut
 • Sekretare Mjekësore

Sektori i Laboratorëve Mjeko Ligjorë

Shërbimin e  Histopatologjisë

 • Histopatologu Mjeko Ligjor
 • Teknik i Histopatologjisë

Shërbimin e Toksikologjisë

 • Toksikologu Mjeko Ligjor
 • Kimisti
 • Teknik i Toksikologjisë