Odsek za Identifikaciju, Koordinaciju i Podršku

Divizija je organizovana u Sektor za Antropologiju i Arheologiju Sudske Medicine i Sektor za Podršku Porodicama

Sektor za Antropologiju i Arheologiju Sudske Medicine

  • Antropolog/Arheolog Sudske Medicine
  • Službenik za identifikaciju i
  • Službenik za istrage u zajednici

Sektor za Podršku Porodicama

  • Službenik za komunikaciju sa porodicama
  • Službenik za psiho – socijalnu podršku