Divizioni për Identifikim, Koordinim dhe Përkrahje

Divizioni për Identifikim, Koordinim dhe Përkrahje është i organizuar në dy sektorë: Sektori për Antropologji e Arkeologji dhe  Sektorin për Mbështetjen e Familjeve.

Sektori për Antropologji e Arkeologji Mjeko Ligjore

  • Antropolog/Arkeolog Mjeko Ligjor
  • Zyrtar për Identifikim dhe
  • Zyrtar i Hetuesisë për Komunitete

Sektorin për Mbështetjen e Familjeve

  • Zyrtar për Komunikim me Familjarë
  • Zyrtar për Përkrahje Psiko Sociale