Divizioni për Hulumtime dhe Ndërtimin e Kapaciteteve

Divizioni për Hulumtime e Ndërtimin dhe Kapaciteteve është i organizuar në dy sektorë: Sektori i Trajnimeve dhe Specializimeve Mjeko Ligjore dhe Sektori për Akreditim e Certifikim & Hulumtime e Statistika.

Sektori i Trajnimeve dhe Specializimeve Mjeko Ligjore, ku përfshihen këto pozita;

  • Zyrtar i Lartë për Trajnime dhe Specializime

Sektori për Akreditim e Certifikim & Hulumtime e Statistika, ku përfshihen këto pozita;

  • Zyrtar i Lartë për Akreditim e Certifikim dhe Hulumtime e Statistika