Administrata

Administrata është e organizuar që të ofroj shëbrime pr diviyionet në kuadër të departamentit, ka dy shërbime kryesoret të cilat janë: Shërbimet e Pergjithshme dhe Logjistika.

Shërbimet e Pergjithshme dhe Logjistika

  • Zyrtar për financa
  • Zyrtar i teknologjisë informative
  • Asistent administrativ
  • Asistent për transport dhe logjistikë
  • Arkivist
  • Teknik i mirëmbajtjes
  • Recepcionist
  • Vozitës
  • Pastrues