Departamenti i mjekësisë ligjore

Departamenti i mjekësisë ligjore është i organizuar në dy divizione kryesore të cilat janë Divizioni për Divizioni për Autopsi Mjeko Ligjore dhe Ekzaminim Klinik Mjeko Ligjor dhe Divizioni për personat e zhdukur
Lexo më shumë  »

Departamenti për Laboratore Mjeko Ligjore

Detyrat dhe përgjegjësitë e Departamentit për Mbështetje Mjeko Ligjore janë:
Lexo më shumë  »

Departamenti për Mbështetje Mjeko Ligjore

Detyrat dhe përgjegjësitë e Departamentit për Mbështetje Mjeko Ligjore janë:
Lexo më shumë  »

Informata për Institutin e Mjekësisë Ligjore

Instituti i Mjekësisë Ligjore synon të ofrojë shërbime mjekoligjore në përputhje me praktikat më të mira Evropiane duke respektuar të gjitha standardet ndërkombëtare në mënyrë që të jetë një partner i njohur në evropianizimin e mëtejshëm të Kosovës. Promovimi i shërbimit mjeko-ligjor për akreditim me standardin ISO do të jetë një garanci për respektimin e standardeve për praktikën më të mirë mjekësore në kryerjen e autopsive dhe analizave laboratorike. Lexo më shumë  »

News Image Instituti për Mjekësi Ligjore i përfaqësuar nga dr. Naim Uka, në ...

Në Sekretariatin e Përgjithshëm të Interpolit në Lion të Francës, nga data 21-23 Qershor 2022, u mbajt Konferenca e 31-të me radhë për Identifikimin e viktimave në fatkeqësi, ku në cilësinë e anëtarit të nëngrupit punues për Mjekësi Ligjore dhe Antropologji Mjekoligjore mori pjese dr. Naim Uka – Udhëheqës I Divizionit për Identifikim, Koordinim dhe […] Lexo më shumë  »

News Image Arkiva e Personave te Zhdukur e IML-së pjesëmarrëse ne Konferencën...

Me 11 qershor 2022, Agjencia Shtetërore e Arkivave te Kosovës dhe Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave te Shqipërisë organizuan Konferencën VI Mbarëkombëtare te Arkivistikës ne Boletin . Ne këtë konference për here te pare prezantohet Arkiva e Personave te Zhdukur e Institutit për Mjekësinë Ligjore. Arkivistja MA. Valbona Krasniqi mori pjese me prezantimin me temën […] Lexo më shumë  »