Divizioni për Mjekësi Ligjore

Divizioni është i organizuar në Sektorin e Ekzaminimeve Mjeko Ligjore dhe Sektorin e Laboratorëve Mjeko Ligjorë.
Lexo më shumë  »

Divizioni për Hulumtime dhe Ndërtimin e Kapaciteteve

Divizioni është i organizuar në Sektorin e Trajnimeve dhe Specializimeve Mjeko Ligjore dhe Sektorin për Akreditim e Certifikim & Hulumtime e Statistika.
Lexo më shumë  »

Divizioni për Identifikim, Koordinim dhe Përkrahje

Divizioni është i organizuar në Sektorin për Antropologji e Arkeologji Mjeko Ligjore dhe Sektorin për Mbështetjen e Familjeve.
Lexo më shumë  »

Administrata

Administrata është e organizuar që të ofroj shërbime për divizionet në kuadër të departamentit. Janë dy shërbime kryesore: Shërbimet e Përgjithshme dhe Logjistika.
Lexo më shumë  »

Informata për Institutin e Mjekësisë Ligjore

Roli dhe misioni i DML-së buron në rolin dhe misionin e Ministrisë së Drejtësisë e cila pos tjerash ka edhe funksionin dhe përgjegjësitë për ushtrimin e përgjegjësive për çështjet që kanë të bëjnë me mjekësinë ligjore.

Departamenti i Mjekësisë Ligjore në kuadër të Ministrisë së Drejtësisë është përgjegjës për menaxhimin dhe mirëmbajtjen e shërbimeve mjeko-ligjore bazuar në standardet e njohura ndërkombëtare dhe praktikat më të mira Evropiane për të siguruar shërbime mjeko ligjore, mësimdhënie dhe shërbime përkrahëse për familjet e personave të zhdukur. Lexo më shumë  »

News Image Sophie van Wyngaarden, studente Australiane nga Universiteti Murdoch n...

Në Nëntor të vitit 2018, Sophie van Wyngaarden, studente Australiane nga Universiteti Murdoch në Perth të Australisë, nën mbikqyrjen e Professor Dr. James Speers (Udhëheqës i ekipit të projektit IPA 2 “Mbështetja e mëtutjeshme për mjekësinë ligjore në Kosovë) si dhe me ndihmën e profesorit Flamur Blakaj nga Instituti i Mjekësisë Ligjore në Kosovë, me […] Lexo më shumë  »

Përmbledhje e ceremonisë së fillimit të projektit Instituti i Mje...

Përmbledhje e ceremonisë së fillimit të projektit Instituti i Mjekësisë Ligjore 5 Shtator 2018 Historiku: Objektiv i përgjithshëm i projektit është të mbështesë autoritetet e Kosovës në forcimin e sundimit të ligjit dhe sistemit gjyqësor, me fokus në shërbimet e mjekësisë ligjore. IML është një agjenci nën Ministrinë e Drejtësisë (MD), me autonomi funksionale. Instituti, […] Lexo më shumë  »