Departamenti i mjekësisë ligjore

Departamenti i mjekësisë ligjore është i organizuar në dy divizione kryesore të cilat janë Divizioni për Divizioni për Autopsi Mjeko Ligjore dhe Ekzaminim Klinik Mjeko Ligjor dhe Divizioni për personat e zhdukur
Lexo më shumë  »

Departamenti për Laboratore Mjeko Ligjore

Detyrat dhe përgjegjësitë e Departamentit për Mbështetje Mjeko Ligjore janë:
Lexo më shumë  »

Departamenti për Mbështetje Mjeko Ligjore

Detyrat dhe përgjegjësitë e Departamentit për Mbështetje Mjeko Ligjore janë:
Lexo më shumë  »

Informata për Institutin e Mjekësisë Ligjore

Instituti i Mjekësisë Ligjore synon të ofrojë shërbime mjekoligjore në përputhje me praktikat më të mira Evropiane duke respektuar të gjitha standardet ndërkombëtare në mënyrë që të jetë një partner i njohur në evropianizimin e mëtejshëm të Kosovës. Promovimi i shërbimit mjeko-ligjor për akreditim me standardin ISO do të jetë një garanci për respektimin e standardeve për praktikën më të mirë mjekësore në kryerjen e autopsive dhe analizave laboratorike. Lexo më shumë  »

News Image Projekti IML dhe IPA 2 inicuan zbatimin e sistemit të menaxhimit të ...

Instituti i Mjekësisë Ligjore me mbështetjen e projektit IPA II “Mbështetje e mëtutjeshme për mjekësinë ligjore në Kosovë” ka iniciuar zbatimin e sistemit të menaxhimit të shëndetit dhe sigurisë në punë. Jasmina Çaloska dhe Trajçe Velkovski janë angazhuar dy ekspertë të sigurisë në punë, të cilët në periudhën në vijim do ta zbatojnë sistemin e […] Lexo më shumë  »